สมัครตัวแทน Dropship
* กรุณาระบุข้อมูล
ข้อมูลบัญชี Dropship
ชื่อ
*
นามสกุล
*
ชื่อผู้ใช้
*
อีเมล์
*
รหัสผ่าน
*
ยืนยันรหัสผ่าน
*
ที่อยู่ในใบเสร็จรับเงิน
บริษัท
ที่อยู่
*
ที่อยู่ (เพิ่มเติม)
ประเทศ
*
จังหวัด
*
เขต/อำเภอ
*
แขวง/ตำบล
*
รหัสไปรษณีย์
*
โทรศัพท์
แฟกซ์
LINE ID
 

เงื่อนไขและข้อตกลง การสมัครตัวแทน dropship กับ STOHUB

1. การสมัครเป็นสมาชิกหรือตัวแทนกับ stohub ข้อมูลส่วนตัวข้างต้นของผู้สมัครให้ถือว่าผู้สมัครสมาชิกและตัวแทนยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้กับทาง stohub

2. หากสมาชิกหรือตัวแทนมีการพยายามกระทำหรือกระทำความผิดอันก่อนให้เกิดปัญหา หรือความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งที่เกิดขึ้นในทันทีและมีผลกระทบในอนาคต ทาง stohub จะถือว่าการพิจารณาโทษจากทางเราถือเป็นที่สุดและ stohub สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. ทาง stohub ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ สำหรับช่องทางการจำหน่ายของสมาชิกหรือตัวแทน รวมถึงการนำเสนอหรือการให้ข้อมูลใดๆต่อสาธารณะเพื่อการจำหน่ายหรือโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์

4. สมาชิกหรือตัวแทนจะได้รับผลประโยชน์จากการซื้อสินค้าตามที่ทาง stohub กำหนดเท่านั้น

5. ตัวแทนสามารถซื้อสินค้าได้ในเรทราคาตัวแทนตามที่ทาง stohub กำหนดให้เท่านั้น

6. สมาชิกหรือตัวแทนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามที่ stohub กำหนดเงื่อนไขของแต่ละกิจกรรมไว้เท่านั้นเพื่อรับสิทธิพิเศษและรางวัล

7. stohub มีสิทธิ์ขาดในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆทั้งเงื่อนไขข้อตกลงและอื่นๆได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

8. หากผู้สมัครได้ทำการสมัครจนเสร็จสิ้นและมีบัญชีบันทึกไว้ในระบบของ stohub แล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครยอมรับทุกเงื่อนไขและข้อตกลงตามที่เรากำหนด

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2019
Vevo Systems Co., Ltd.